Shri Mu. Moahan unanimously elected as President of BAI for 2020-21
COVID 19: BAI's Communication's with Prime Minister of India and Government of India Ministries
BAI's head office Communique to BAI members during the lockdown period
 
Past President’s
Year Name
1941-1942 Late Shri M. P. Shah
1942-1943  Late Shri Motichand G.Shah
1943-1944  Late Shri E. M. Billmoria
1944-1945  Late Shri Ranade
1945-1946  Late Shri P. P. Kapadia
1947-1950  Late Shri Motichand G.Shah
1959-1951  Late Shri P. P. Kapadia
1952-1954  Late Shri G. S. Dugal
1955-1957  Late Shri P. P. Kapadia
1957-1958  Late Shri Rao Sahib Bagwandas C.Hemrajani
1959-1961  Late Shri H. J. Shah
1962-1963  Late Shri G. R. Jolly
1964-1965  Late Shri Y. G. Patel
1965-1966  Late Shri B. V. Apte
1966-1967  Late Shri J. S. Ajmera
1967-1968  Late Shri U. S. Patel
1969-1971  Late Shri R. G. Gandhi
1971-1972  Late Shri K. L. Sapra
1973-1974  Late Shri M. Nilakandan
1974-1978 Shri S. Harcharan Singh Duggal
1978-1980  Late Shri Harbans Lal Arora
1980-1982  Late Shri M. N. Rajaraman
1982-1984  Late Shri Amarjit Singh Choudhary
1984-1986  Late Dr. T. N. Subba Rao
1986-1988  Late Shri S. A. N. Ranganatha Achar
1988-1989 Shri R.Radhakrishan
1989-1990  Late Shri S. R. Kar Roy
1990-1991 Shri Ajit Gulalbhand
1991-1992 Shri Lalit Sangtani
1992-1994 Shri M. Karthikeyan
1994-1995  Late Shri Tilak Raj
1995-1996  Late Shri H. H. Rijhwani
1996-1997 Shri A. S. Chinaswamy Raju
1997-1998  Late Shri N. D . Golani
1998-1999 Late Shri C. L. Verma
1999-2001 Shri S. A. Vichare
2001-2003 Shri V. Ramachandran
2003-2005 Dr. Brahm Datt
2005-2006 Shri B. N. Dikshit
2006-2007 Late Shri C. Raghava Reddy
2007-2008 Shri P. R. Mundle
2008-2009 Shri S. P. Goel
2009-2010 Shri A. K. Yussouf
2010-2011 Shri Bhagwan J. Deokar
2011-12 Shri Cherian Varkey
2012-14 Shri B. Seenaiah
2014-15 Shri Sushanta Kumar Basu
2015-16 Shri Lal Chand Sharma
2016-17 Shri Avinash M. Patil
2017-18 Mr. H. N. Vijaya Raghava Reddy
2018-19 Mr. A. Puhazhendi